Main Menu

Nowe


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates


System reklamy Test


Drobiazgi w ?azience

Jak?e odleg?e wydaj? si? czasy, kiedy to kupno plastykowej kolorowej p?ki do ?azienki graniczy?o z cudem. Dzisiaj remontuj?c ?azienk? mamy problem wyboru - wanna naro?na, bia?a czy kolorowa, umywalka stoj?ca czy wisz?ca, bateria z mieszaczem czy tradycyjna... Kiedy ju? podejmiemy decyzj? co do podstawowego wyposa?enia ?azienki, przychodzi czas na podj?cie decyzji, na czym postawimy wody toaletowe, p?yny, myd?a, kubki i pasty do z?bw, na czym powiesimy r?czniki, papier toaletowy, itp... I tu wybr jest tak du?y, ?e sporo si? nam?czymy nim podejmiemy decyzj?.

Wszyscy wiemy, ?e o wystroju decyduje nie tyle wyposa?enie zasadnicze, co raczej w?a?nie te drobiazgi. Kto? porwna? kiedy? tak? ?azienk? bez akcesoriw do kobiety bez bi?uterii. Tak jak bi?uteria u kobiety, tak te ?azienkowe akcesoria podkre?l? to, co naj?adniejsze. Bo ?azienka z najwspanialszymi nawet kafelkami, wannami i kabinami, nie b?dzie tak naprawd? ?adna, je?li b?d? brzydkie wieszaki na r?czniki, nieestetyczna mydelniczka, brzydka szczotka klozetowa, le??cy gdzie? na pod?odze papier toaletowy. Te wszystkie drobiazgi powinny mie? jednolity styl, kolorystyk? i musz? by? funkcjonalne.

Mo?emy wybiera? albo w szkle, albo w plastiku, albo (i to jest teraz najpopularniejsze i najch?tniej kupowane) w metalu. Metal bywa albo jednolity, albo ??czony. Najbardziej popularne jest teraz ??czenie chromu ze z?otem (oczywi?cie nie tym czystym, chodzi raczej o kolor z?ota, cho? nie tylko). Takie p?ki, wieszaki chromowo-z?ote s? estetyczne, eleganckie i pasuj? do ka?dego wn?trza. Tak do ?azienki wykafelkowanej, jak i do ?azienki z tapet? zmywaln?. Do jasnych pastelowych kolorw i do ciemnych ostrych tonacji. Oczywi?cie niektrzy zechc? jednak drobiazgi szklane, prze?roczyste. Te szklane drobiazgi do ?azienki mog? by? zupe?nie prze?roczyste, ale mog? te? by? lekko zabarwione. Wtedy warto kolorystyk? dobra? do reszty wyposa?enia naszej ?azienki. Ca?o?? nabierze pewnej lekko?ci, a kolorowe drobiazgi u?o?one na tych p?kach, wieszakach, haczykach nabieraj? bardziej dekoracyjnego charakteru.

Du?y wybr tych materia?w na rynku sprawi?, ?e rwnie? jest mo?liwo?? dostosowania ich do wielko?ci ?azienek. I tak mo?emy kupi? wiele p?ek, du?ych i ma?ych, wieszakw, pojemnikw, i rozmie?ci? je na ca?ej powierzchni ?cian, tam gdzie nam b?dzie to odpowiada?o. Ale w?a?ciciele ma?ych ?azienek mog? kupi? tzw. panel ?azienkowy, na ktrym na r?nych wysoko?ciach montowane s? r?nej wielko?ci p?ki i wieszaki. W ten sposb np. tu? przy lustrze i przy umywalce, b?dziemy mieli wszystko w zasi?gu r?ki i w dodatku dobrze rozplanowane i stabilnie umieszczone.

Istniej? ju? tak wspania?e drobiazgi do ?azienek, ?e czasami nawet nie bardzo wiemy, do czego to mo?e s?u?y?. Nie wszyscy np. wiedz?, ?e mo?na ju? dosta? specjalny pojemnik do mieszania w nim piany do golenia. Pojemniki ?azienkowe, a w?a?ciwie dozowniki do p?ynw do k?pieli, myde? w p?ynie zaskakuj? swoj? form?. Warto pochodzi? po sklepach, obejrze?, sprawdzi?, tak by nie ?a?owa? podj?tej decyzji, kiedy zobaczymy co? innego, lepszego.